Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla "Pol-Carbon" Sp. z o.o.
powstał w 2000r. na bazie majątku byłej Kopalni "Jowisz".


Posiadamy w sprzedaży :

  • miały kwalifikowane od [22-27] MJ/kg,
  • Eko-groszek w hurcie i w workach,
  • na zamówienia orzech i kostka.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

  • workowania substancji sypkich,
  • wzbogacania węgla,
  • kruszenia,mielenia oraz frakcjonowania węgla, jak również innych substancji.
 

Status bocznicy kolejkowej
Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Sp. z o.o. w Wojkowicach

Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla Sp. z o.o. jest właścicielem i użytkownikiem bocznicy kolejowej.

Zakład posiada świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy.

Infrastrukturze kolejowej normalnotorowej bocznicy kolejowej został nadany status bocznicy prywatnej.

Kontakt:
ZPMW "Pol-Carbon" Sp. z o.o.
ul. Morcinka 38
42-580 Wojkowice
tel: 32 720 59 50
tel: 32 720 27 30